Hvad kan jeg

Hvad har andre fået ud af at tale med mig?
 • Er blevet bedre til at håndtere usikkerhed og præstationssituationer 

 • Har fået bedre selvværd/selvtillid

 • Har fået et bedre forhold til egne krav til sig selv

 • Har fået større bevidsthed om egne uhensigtsmæssige tanker

 • Har fået løst dilemmaer/fastlåshed og fået taget beslutning

 • Har fået sat mål og lavet handlingsplan for at nå dem

 • Har fået ændret dårlige vaner

 • Har fået redskaber til at håndtere stress

 • Har fået forbedret relationer til andre menneske

 • Har fået et nyt syn på og nye værktøjer til at håndtere en konflikt

 • Er blevet klar til en svær samtale

Hvordan gør jeg?

Coachingen foregår ved, at vi sidder over for hinanden og taler sammen. Når du fortæller, hvad du vil have hjælp til, vil jeg lytte og stille dig nogle spørgsmål, som vil hjælpe dig til at se dine udfordringer på en ny måde. Hvis vi mødes flere gange, kan jeg også finde på at foreslå en af de øvelser, som NLP er kendt for. NLP-øvelserne kan være stærke redskaber til at give nye perspektiver og handlemuligheder. Jeg vil altid forklare øvelsen først og spørge dig, om du har mod på at lave øvelsen.

© 2017 Lars Søgaard Jørgensen. Tekster og billeder må ikke kopieres eller benyttes uden skriftlig tilladelse